Statika stavebních konstrukcí - rekonstrukce staveb

Ve sdružení se statikem Ing. Václavem Losíkem, Ph.D.,
autorizovaným inženýrem v oboru statika a dynamika staveb, zajišťujeme:
  • Statické posouzení rekonstruovaných objektů či jejich konstrukčních částí
  • V závislosti na výsledcích stavebně-technického průzkumu navrhujeme zesílení,
    či podchycení nevyhovujících konstrukčních prvků